“אני נותנת עדיפות לתחושת העצמה, לביטוי הרוחני בדחיסות הגשמית המכה בבטחה שורשים באדמה”

AnneL